top of page

 

Wat doe ik?

In mijn individuele gesprekken help ik mensen zichzelf en anderen meer te begrijpen en gevoelens die hen overvallen meer hanteerbaar maken. Te herkennen hoe vroegere (jeugd)ervaringen hun leven nu nog kleuren, beschermingspatronen die niet langer functioneel zijn te doorbreken, te zoeken naar wat mensen nodig hebben om een bevredigend leven te leiden, en daar de nodige stappen voor te zetten.

Ik ontvang  koppels om met hen te achterhalen wat hun relatie bemoeilijkt,  de pijnpunten ontdekken waar ze steeds op vastlopen, aangerichte kwetsuren samen verwerken. Ik help hen meer zicht te krijgen op hun eigen behoeften en beter te communiceren, om zo te komen tot een veilige relatie in respect voor elkaar. Om meer samen te zijn, te genieten van elkaar. De lichamelijke expressie via seksualiteitsbeleving is daar een belangrijk onderdeel van.

Voor mensen met seksuele problemen is seksualiteit geen bron van lust en ontmoeting meer, van extase en opwindend samenzijn, maar iets waar ze onder lijden.  Seksualiteit kan een verkrampte vorm aangenomen hebben. Het kan moeilijk zijn zich open te stellen en over te geven aan een partner. Seks kan in dagelijkse beslommeringen en doorheen de jaren met een veranderend lichaam een opgave geworden zijn.  Verschillende verwachtingen kan dan een rol spelen. Seks zorgt dan voor spanning, faalangst, een gevoel van mislukking, pijn. Ik help mensen meer tot ontspanning te komen, hun behoeftes te ontdekken en in contact te brengen. Een taal te leren om te praten over seksualiteit. Nieuwe positieve ervaringen op te doen. Hun zelfbeeld te verbeteren en zelfvertrouwen op te bouwen  in verbinding met anderen.

In mijn werken met groepen probeer ik het unieke in mensen naar boven te halen en verbinding op verschillende niveau's tot stand te brengen. Creativiteit en levensvreugde wakker maken, leren delen en luisteren naar elkaar, samenhorigheid bevorderen. 

bottom of page