top of page

 

Mensen zijn relationele wezens. Een bevredigende liefdevolle relatie is een van de meest fundamentele menselijke verlangens.  

Wie thuis in een warme veilige relationele omgeving is opgegroeid heeft al wat voorsprong, maar als we het moeten hebben van wat we op school leren over zelfinzicht en kennis van menselijke interacties, dan komen we meestal niet ver, zodat we daar in de loop van ons leven zelf naar op zoek moeten gaan.  

 

Relatietherapie kan daar een belangrijke hulp in zijn. 

Als relatietherapeut ga ik samen met jullie op zoek naar wat je verwachtingen van een relatie, waar verbinden niet meer lukt en jullie elkaar verliezen, wat de patronen zijn die jullie relatie bemoeilijken. Help ik jullie meer in contact te komen met je gevoelens en onvervulde verlangens om te komen tot een constructieve communicatie die de verwijten vervangt. Bedoeling is jezelf en elkaar beter te begrijpen, en te onderzoeken waar angsten, onvervulde verlangens en vastgeroeste gewoonten hun oorsprong vinden, daar beweging in te brengen om zo te komen tot een meer harmonieus samen leven te komen. 

Vaak voorkomende aanmeldingsklachten zijn uit elkaar gegroeid zijn, nog weinig intimiteit en verbondenheid ervaren, steeds weerkerende ruzies, ontstaan onevenwicht na de geboorte of het uit huis gaan van kinderen, complicaties van nieuw samengestelde gezinnen en vertrouwensbreuk, traumatische gebeurtenissen in de relatie. We gaan er samen mee aan de slag.


Gesprekken zijn een belangrijke basis van de therapie. Daarnaast worden soms concrete aanwijzingen en oefeningen meegegeven, waarmee je als koppel na de sessie zelf aan de slag kan. 

Idealiter vinden gesprekken plaats om de 14 dagen. In acute situaties kan het zinvol zijn om gesprekken wekelijks te laten doorgaan. Relatietherapie gaat meestal met de twee partners samen door, maar afhankelijk van de problematiek zijn een aantal individuele gesprekken soms aangewezen om dieper op individuele thema's in te kunnen gaan.

Relatietherapie

bottom of page