top of page

Seksuologie

Mensen consulteren een seksuoloog omwille van heel verschillende klachten. De meest voorkomende problemen zijn verschil in seksueel verlangen, verminderd verlangen, erectieproblemen, pijn bij betrekkingen of onmogelijkheid tot betrekkingen, te snel of moeilijk klaarkomen. Ook de zoektocht naar seksuele oriëntatie en het verlangen naar meer variatie in seksuele beleving of juist naar meer verbinding, zijn aanleiding om in therapie te komen. Praten over seksualiteit is niet voor iedereen even evident, bij een seksuoloog die dit dagelijks doet, wordt dit vaak gemakkelijker. 

Sekstherapie heeft verschillende vormen. 
Eerst en vooral is er psycho-educatie. Om de seksuele vaardigheden te versterken wordt gericht en op maat informatie over de lichamelijke, psychologische en de relationele aspecten van seksualiteit gegeven. Vaak betekent dit een geleidelijk laten varen van overtuigingen, ontkrachten van mythes en wordt er een meer realistische kijk op een langdurige seksuele relatie aangeboden.


Afhankelijk van het seksuele probleem zijn er ook oefenprogramma’s. Je krijgt dan huiswerkopdrachten mee die in een veilige privésfeer kunnen uitvoeren. Bij koppels worden de partners zo actief mogelijk betrokken in de therapie. Doordat je deelneemt aan het oefenprogramma, kan je samen nieuwe seksuele vaardigheden aanleren. Tijdens de therapiesessies worden de oefeningen praktisch uitgelegd en wordt ook de individuele beleving besproken. Stapsgewijs wordt op zoek gegaan naar eventuele struikelblokken, blokkades of remmingen. De oefeningen zelf variëren van standaardopdrachten naar probleemgebonden opdrachten en van eerder intieme tot echt seksuele opdrachten.


In een derde luik van sekstherapie kan het nodig zijn om individuele of relationele problemen en betekenissen verder uit te diepen. Op dit punt gaat sekstherapie over naar een bredere vorm van psychotherapie. 

Seksuele problemen kunnen met allerlei factoren samenhangen en soms ook een niet seksuele oorzaak hebben, vandaar dat relatie- of individuele therapie op zich ook al hulp kan bieden bij seksproblemen.

Sekstherapie en psychotherapie zijn soms ook moeilijk te onderscheiden en kunnen aanvullend werken. Zo kan onder verminderd seksueel verlangen een depressie schuilgaan, of problemen met het aangaan van relaties kan veroorzaakt worden door de angst voor seksueel contact.

Tijdens de intakefase zullen we samen evalueren wat precies je klacht is en waar onze therapeutische prioriteit naar dient uit te gaan. Zo nodig verwijs ik je eveneens door naar een kinesist, een uroloog of gynaecoloog.

bottom of page