top of page

Individuele psychotherapie

Het doel van psychotherapie is om klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Therapie kan ook helpen om moeilijke en pijnlijke ervaringen te verwerken, om tot meer aanvaarding van jezelf en van anderen te komen, of om moeilijke situaties anders te bekijken en aan te pakken. Het is idealiter een proces van bewustwording, waarbij je meer en meer echt jezelf kan worden en ook anderen zichzelf kan laten zijn.

 

Je kan bij mij terecht voor individuele therapie wanneer je op een of ander vlak vastgeraakt bent en hulp zoekt voor problemen als angsten, depressie, relatiemoeilijkheden, burn-out en depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, traumatische ervaringen, onverwerkte rouw, zingevingsproblemen, vragen rond seksualiteit, …

Psychotherapie bestaat uit gesprekken waarin we samen op zoek gaan naar de mogelijke betekenis van je problemen, naar je noden en verlangens, je gedachten en gevoelens en je manier van in relatie treden met anderen. Concrete adviezen kan je niet verwachten, noch pasklare oplossingen: je wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen te vinden, zodat je je leven meer in handen kan nemen. Soms maken oefeningen en opdrachten deel uit van de therapie.

Hoe lang een therapie duurt, is op voorhand moeilijk exact te voorspellen. Het hangt af van de aard van je problemen, de geformuleerde therapiedoelen, de frequentie van de sessies, je eigen motivatie en inzet. Frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald. Meestal is het zinvol dat gesprekken in een eerste instantie wekelijks kunnen plaatsvinden, gaandeweg is tweewekelijks of maandelijks vaak voldoende.

Er bestaan binnen psychotherapie verschillende therapievormen. De psychodynamische school, de systeemtherapie, gedragstherapie en cliëntgerichte therapie zijn de grootste richtingen, met daarnaast nog verschillende aanvullende therapievormen. Sommige therapievormen zijn meer gericht op individuen, anderen op systemen en context of op groepen. Uit veel onderzoeken is gebleken dat het vaak niet zoveel uitmaakt welke therapievorm men kiest zolang de therapie maar toegespitst is op het probleem en de werkrelatie met je therapeut goed is. 


Ikzelf ben opgeleid als systeemtherapeut in de daarop volgende jaren aangevuld door vele andere opleidingen en ervaringen. Dit maakt me tot een therapeut die verschillende therapierichtingen kent en integreert en zo nodig ook verwijst. Als systeemtherapeut betrek ik indien gewenst ook familieleden mee in de gesprekken. 

Ik hoop je een warme, empathische, begripvolle begeleiding te kunnen bieden en de nodige steun om op zoek te gaan naar de meest aangepaste weg naar een vreugdevoller leven en samen-leven.

F

bottom of page