top of page

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt in augustus 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen. 

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.miekelammens.be, beheerd door Mieke Lammens, met zetel te Mosvennedreef 14, 3140 Keerbergen,  en met ondernemingsnummer BE 0504.835.213  (hierna “miekelammens.be ” of “wij”). 

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

We verzamelen naam en contactgegevens, demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht),  locatie, IP-adres, facturatiegegevens, bedrijfsnaam, opgegeven notitie’s zoals “onderwerp van uw bericht” & “uw bericht” & websitegedrag. 

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen. 

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst

  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden

  • Om onze werking en service te evalueren

  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

  • Om u in contact te brengen met partners of externe die uw vraag verder kunnen opvolgen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang. 

 

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

We delen uw persoonsgegevens met uitsluitend uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. 

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen, in functie van het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven omschreven  , uw persoongegevens meedelen met partners van miekelammens.be, waarmee wij een verwerkingsovereenkomst opmaakte. Er wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens verder delen, gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken: 

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, 

  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wat zijn uw rechten? 

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar mieke.lammens@telenet.be

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. 

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar ellen@ergopraktijk.be

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar mieke.lammens@telenet.be

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan mieke.lammens@telenet.be Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. 

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

 

Zijn uw gegevens veilig bij ons? 

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan op:

Mieke Lammens

Mosvennedreef 14

3140 Keerbergen

E-mail: mieke.lammens@telenet.be

 

Cookie statement

Wij maken op deze website gebruik van cookies. 

 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Waarom gebruiken we cookies? 

We maken met miekelammens.be gebruik van cookies om de website te optimaliseren voor een beter gebruiksgemak.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

De meeste internetbrowsers geven je de mogelijkheid cookies van je harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen  vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" om te helpen bij het analyseren van de website en hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die deze cookie genereert, met informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Google houdt via deze informatie bij hoe u de website gebruikt, stelt rapporten op over de website-activiteit voor website-exploitanten en biedt andere diensten aan met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruikt van cookies kan u weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij informeren u hierbij dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie vind u via het cookie statement van Google. Te raadplegen via onderstaande link:

https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook 

Deze site is op geen enkele manier gelinkt aan Facebook of een ander 'sociaal medium'. Wij kiezen hier bewust voor om uw Privacy zoveel mogelijk te beschermen. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

In je browser of op je apparaat zijn er mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je ervoor kunt kiezen om browsercookies in te stellen en te verwijderen. Voor meer informatie raadpleeg je best de help-functie in je browser. Bepaalde onderdelen van deze website werken mogelijks niet correct als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld. 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Disclaimer

Alle informatie (testen, beelden & links) die u terugvindt op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Wij doen alle mogelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze beschikbare informatie correct is, en voorzien van de juiste bronnen indien van toepassing. miekelammens.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door onjuiste of onvolledig informatie. Wie de informatie op de website raadpleegt en/of er gebruik van maakt, doe dit onder volstrekt eigen verantwoordelijkheid.  miekelammens.be behoudt zich steeds het recht om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen alsook het verwijderen van een deel of de gehele informatie. 

De informatie die u terugvindt op de website is louter informatief bedoeld.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) is het auteursrecht van toepassing, zodat deze informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ergopraktijk.be. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

miekelammens.be is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor commentaren, reacties, opmerkingen of reviews die u zelf ongevraagd en uit eigen beweging via  de website openbaar plaatst. U stemt ermee in dat wij deze ideeën, concepten, kennis en technieken, die u zelf meedeelt via deze commentaren, reacties, opmerkingen of reviews, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Het Belgisch recht is van toepassing.

Mieke Lammens

Mosvennedreef 14

3140 Keerbergen

mieke.lammens@telenet.be

bottom of page